ABS KONTROLLENHETER / ABS-STYRDON

Krånglar ABS-kontrollenheten, varningslamporna slår på även om alla givare är bytta? Ja då finns det hjälp här:

De flesta moderna ABS-kontrollenheter inkluderar ett keramiskt kretskort (den så kallade hybridtekniken). Aluminium- och guldtrådar till och från detta keramiska kort kan gå sönder på grund av slitage, eller på grund av yttre överbelastning. Tekniken för trådbindningar har förbättrats drastiskt under de senaste åren och på ATECH2 använder vi state-of-the-art ultraljudsbindningsmaskiner för att förnya alla hybridbindningar på de flesta ABS-kontrollenheter redan innan det blir problem/fel. Vi kan garantera en mycket lång livslängd eftersom vi gör ett flertal bindningar på varje kontaktställe, så långt det är möjligt.

Ett välfungerande ABS-system är av avgörande betydelse för säkerheten, därför får man absolut INTE kompromissa på kvalitén av reparationen, vilket vi är mycket medvetna om!

En annan väsentlig fördel med att reparera själva kontrollenheten, man får inget bekymmer med att montera av och på den kompletta ABS-pumpen, inget bekymmer med bromsrör, luft i systemet och dylikt!

 

Någon av våra mest frekventa reparationer på abs/asr/esp-styrdon: